Prishtinë

Kati i dytë, Albi Mall, Veternik, Prishtinë. 10000

Prishtinë

Kati i dytë, Albi Mall, Veternik, Prishtinë. 10000

Prishtinë

Kati i dytë, Grandstore, Veternik, Prishtinë. 10000

Prishtinë

Pallati i Rinisë, Boro e Ramizi, Prishtinë. 10000

Fushë Kosovë

Intersport Outlet, TED Outlet Center, Fushë Kosovë

Prizren

Premium Park, Rruga Tirana, Prizren. 20000

Ferizaj

The Village Shopping Center, Rr. Ahmet Kaciku